Жылдын орто ченинде топ түзүү иш-чаралары

Жакында Yiwu Sandro соода компаниясы 2020-жылдын биринчи жарым жылдыгындагы өндүрүштүн өсүшүн ар тараптуу талдоо жана 2020-жылдын экинчи жарым жылдыгындагы иш-аракетти баса белгилөө үчүн 2020-жылдын орто чениндеги конференциясын өткөрдү. Конференциядан кийин команда түзүү боюнча кызыктуу иш-чаралар өттү. Бардык эмгекчилер чогулушка катышышты жана чогулуштун отчетун кунт коюп угушту, жыйындын маанайын жүзөгө ашырышты. Баарынын 2021-жылга карата так планы бар жана 2021-жылга жетүүгө толук ишеним бар.


Билдирүүнүн убактысы: 19-20-август